İzolir 901 / İzolir 902

izolir-901 izolir-902

Sement və polimer dispersiya əsaslı, iki komponentli, elastik su izolyasiya materialı. İZOlİR 901, Sement və polimer dispersiya əsaslı, hər növ dəmir-beton səthlər və sement əsaslı suvaqlar üçün dizayn edilmiş elastik su izolyasiya materialıdır.

Tətbiq Sahələri

  • Üzgüçülük hovuzlan və termal hovuzlarda (səthi keramika ilə örtülərək)
  • Soyuq hava anbarlarının divar və döşəmə örtüklərində
  • Binanın su ilə təmasda olduğu hamam, tualet, mətbəx kimi yerlərdə
  • Terraslarda (səthi örtülmək şərti İlə)
  • Təməl və istinad divarlarında

Texniki xüsusiyyətlər cədvəli

Materialın tərkibi Xüsusi sement, mineral dolğular, polimer
Yeni qarışığın istifadə müddəti 2 saat
İstifadə üçün səth temperaturu + 5°C + 25°C
Rəngi (Qarışığın) Tünd sement rəngi
Yapışma müqaviməti 2.5 N/mm2
Təzyiqli suya davamlılığı 2 bar (müsbət)
İstifadə edilmək üçün hazır vəziyyətə gəlmə müddəti 7 gün
Üzərinin örtülməsi 3 gün(suvaqvəyakeramika)

► Səth Hazırhğı
Tətbiq olunacaq səth təmiz olmalı, yapışmanı zəiflədəcək hər növ yağ, gres (sürtgü yağıj, pas, parafin, boya, bitum qalıqlarından və bütün yumşaq hissələrdən təmizlənməlidir. Düzgün olmayan yerlərtəmir edilməlidir. Səth istifadə edilməzdən əwəl su İlə isladılmalıdır Isu gölməçələri olmamalıdır).

► Qarışdırma
Material, təmiz bir qab içində maye tərkibin üzərinə toz əlavə edilərək 400-600 dövr/dəq bir qarışdırıcı İlə 3-5 dəqiqə homogen və kürəciklərsiz bir qarışıq əldə edilənə qədər qarışdırılır. 3-5 dəqiqə fasilə edib 30 saniyə qarışdırıldıqdan sonra istifadəyə hazırolur. Materialəwəlcədən nəmləndirilmiş səthə 2 və ya 3 qat olaraq tətbiq edilir. Hər bir qat vu-rulmadan əwəl alt qatın qurumasını gözləmək vacibdir. Qatlar bir-birinə əks istiqamətlərdə vurulmalıdır.

► Qarışıq Nisbəti
20 kq İZOlİR 901 komponent A üçün 5 kq İZOlİR 901 komponent B Qarışığın qatılıği: 1.9 kq/lt

► Saxlama Şərti
Açılmamış orijinal qablaşmada, sərin və quru şəraitdə, şaxtadan qorunaraq saxlanmalıdır.

► Sərfiyyat
1- ciqat  1.40 kq/m2
2- ciqat 1.20 kq/m2
3- cüqat 1.00 kq/m2

► Saxlama Müddəti
Düzgün anbarlama şərtlərinə əsasən istehsal tarixindən etibarən 1 ildir.

► Təhlükəsizlik Tədbirləri
Tətbiq zamanı iş və sağlamlıq şərtlərinə uyğun iş geyimi, qoruyucu əlcək, maska və eynəkdən istifadə edilməlidir. Anbarda və ya istifadə zamanı tərkiblər dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, orqanizmə udulduqda təcili həkimə müraciət edilməlidir. Qida məhsulları material tətbiq edilən sahələrdə olmamalı, uşaqların əlləri çatmayacaq yerlərdə saxlanmalıdır.