Ardol 20

ardol-20

Yüksək müqavimətli, sement əsaslı, geniş aralıqlara uyğun aralıq doldurucu material. ARDOl 20, preslənmiş kərpic, şüşə kərpic, təbii daşp mərmər, cotto üçün aralıq doldurucu materialdır.

Tətbiq Sahələri

  • Hər növ binanın daxili və xarici məkanlannda
  • Yapışdınlmış preslənmiş kərpic, təbii daş, cotto, şüşə kərpic aralıqlannın doldurulmasında
  • Şüşə kərpic yapışdırılmasında
  • Hər növ dekorativ istifadələrdə

Üstünlükləri

  • Yalnız su ilə qarışır
  • 5-20 mm aralıqlarda
  • Çatlamır
  • Solmur
  • Yüksək dayanıqlıdır
  • Qarışıq (harç) tapancasıyla asan vurulur.

 

 

Texniki xüsusiyyətlər cədvəli

Materialın tərkibi Sement, mineral dolğular, polimer
Rəngi Siyah, cotto, gri, beyaz
Təzyiqə müqaviməti 16 N/mm2
Əyilmə müqaviməti 4 N/mm2
İstifadə müddəti 1 saat
İstiyə dayanıqlığı -20°C + 80°C

► Səth Hazırlığı
Yapışdınlacaq materiallar maksimum 20 mm aralıqda məsafə buraxılaraq döşənməlidir. Yapışdıncının kifayət qədər bərkiməsi üçün 48 saat gözləmək lazımdır. Aralıqlardakı qanşıq qalıqlan təmizlənərək boşaldılmalıdır. Yapışdırılan material su çəkiciliyinə malikdirsə və ya proses isti və küləkli şəraitdə baş verirsə, aralıqlar islaq süngərlə nəmləndirilməlidir.

► Qarışdırma
Göstərilən miqdarda təmiz su təmiz bir qaba doldurulur. ARDOl 20 kisəsi açılır, suyun üzərinə yavaş-yavaş əlavə edilərək 400-600 dövr/dəq-lik mikserlə 4 dəq. homogen olana qədər qarışdırılır. Qarışdırıldıqdan sonra kürəciklərin qalmamasına diqqət yetirmək lazımdır. 30 san. fasilə etdikdən sonra, yenidən 1 dəq. qarışdırılaraq istifadəyə hazır olur. Su nisbəti və qarışdırma yazılanlara uyğun olmazsa, arzu olunmayan rəng fərqliliyi yarana bilər.

► Qarışıq Nisbəti
1 kq ARDOl 20 üçün 0,24 litr su istifadə olunmalıdır. 20 kq-lıq bir kisə üçün 4.8 litrsu kifayətdir. Qarışığın qatılığı 1.98 kq/litr.

► Tətbiq Qaydası
Qarışıq haldakı material qarışıq (harç) tapancasına doldurulur aralıqlara və aralıqların dərinliklərinə homogen yerləşəcək şəkildə sıxılır. Qarışığı aralıqlara sıxarkən onun aralıq kənarlarına çıxmamasına diqqət yetirmək lazımdır. Daha sonra material mala və ya barmaq vasitəsilə düzəldilir. Artıqlaryaxşıca təmizlənir. Material barmaqla basdıqda de-formasiyaya uğramayacaq vəziyyəti aldıqda, səth yenidən nəm süngərlə isladılmaqla istifadəyə tam hazır olur.

► Səth Hazırlığı
Yapışdınlacaq materiallar maksimum 20 mm aralıqda məsafə buraxılaraq döşənməlidir. Yapışdıncının kifayət qədər bərkiməsi üçün 48 saat gözləmək lazımdır. Aralıqlardakı qanşıq qalıqlan təmizlənərək boşaldılmalıdır. Yapışdırılan material su çəkiciliyinə malikdirsə və ya proses isti və küləkli şəraitdə baş verirsə, aralıqlar islaq süngərlə nəmləndirilməlidir.

► Qarışdırma
Göstərilən miqdarda təmiz su təmiz bir qaba doldurulur. ARDOl 20 kisəsi açılır, suyun üzərinə yavaş-yavaş əlavə edilərək 400-600 dövr/dəq-lik mikserlə 4 dəq. homogen olana qədər qarışdırılır. Qarışdırıldıqdan sonra kürəciklərin qalmamasına diqqət yetirmək lazımdır. 30 san. fasilə etdikdən sonra, yenidən 1 dəq. qarışdırılaraq istifadəyə hazır olur. Su nisbəti və qarışdırma yazılanlara uyğun olmazsa, arzu olunmayan rəng fərqliliyi yarana bilər.

► Qarışıq Nisbəti
1 kq ARDOl 20 üçün 0,24 litr su istifadə olunmalıdır. 20 kq-lıq bir kisə üçün 4.8 litrsu kifayətdir. Qarışığın qatılığı 1.98 kq/litr.

► Tətbiq Qaydası
Qarışıq haldakı material qarışıq (harç) tapancasına doldurulur aralıqlara və aralıqların dərinliklərinə homogen yerləşəcək şəkildə sıxılır. Qarışığı aralıqlara sıxarkən onun aralıq kənarlarına çıxmamasına diqqət yetirmək lazımdır. Daha sonra material mala və ya barmaq vasitəsilə düzəldilir. Artıqlaryaxşıca təmizlənir. Material barmaqla basdıqda de-formasiyaya uğramayacaq vəziyyəti aldıqda, səth yenidən nəm süngərlə isladılmaqla istifadəyə tam hazır olur.