İnşaat gipsi

inshaat-gips

Texniki xüsusiyyətlər cədvəli

Qarışma nisbəti 7,5 litr suya 10 kq Pacific İnşaat gipsi
İstifadə müddəti 5-7 dəq.
Bərkimə müddəti 15 dəq.

Pacific inşaat gipsi inşaat işlərində hər cür təmir və suvaq işlərində istifadə olunan bir gipsdir.

► İstifadə sahəsi: Binaların daxilində mərmər yapişdırma, elektrik və su təsisatlarının, eləcə də dekorativ inşaat işləri üçün istifada edilir.

► Paketləmə: Polipropilen laminasiyalı kisə, 30 kq ±2 %

► Saxlama: Paketlənmiş kisələr bağlı olaraq, quru yerda və palet üzərində saxlanılmalıdır. Saxlama müddəti 1 ildir.

► Üstünlüyü: Müvafiq kimyəvi maddələrdən ibarətdir, kif və qabarıqlıq yaratmaz. Qısa işləmə zamanı materialın tez yapışmasına kömək edir.

► Səthin hazırlanmasi: İstifadə edilən sahədə orta istilik minimum +5 °C olmalıdır. Yapışmağa mane olan toz, yağ və başqa maddələr təmizlənməlidir.

► Məhlulun hazırlanmasi: Təmız bır qaba suvaq miqdarına uyğun su tökülür, Pacific İnşaat gipsi su üzərinə səpilir. Pacific gips ilə suyun tam qarışması üçün 2 dəqiqə gözlənilir. Homogen qarışıq əldə etmək üçun suvaq mexanıki bir qarışdırıcı ilə qarışdırılmalıdır. Qarışdırıldıqdan sonra

əldə edilən məhlul istifadəyə hazırdır. Məhlul 15 dəqiqə ərzində bərkiyir.

► İşləmə qaydasi: Məhlul təmır edıləcək səthə vurulur. Məhlul bərkiməyə başladığı zaman, səthdə yaranan

əyrıliklər mata ilə düzəidilir.